Volební program

Když bohatne země, 

musí bohatnout i lidé!

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017.

1. Dobrá práce pro všechny
Poctivě celý život pracovat, a přitom počítat každou korunu – to přece není model pro jednadvacáté století. Máme výkonnou ekonomiku, rekordně nízkou nezaměstnanost, potřebujeme ale dobře zaplacené a spokojené zaměstnance. Stát může hodně zařídit – zvýšit minimální mzdu, změnit systém pobídek pro firmy nebo podpořit odbory. Jenom mu to nesmí být lhostejné.
 
2. Prosperující a moderní hospodářství
Česká republika předvedla celé Evropě, jak za tři roky otočit krizi do hospodářského růstu. Český průmysl běží na plné obrátky. Potřebujeme ho ale modernizovat a opřít o současné technologické trendy, abychom se posunuli od levných montoven a subdodávek k výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomu může celá země skočit dopředu.
 
3. Spravedlivé daně
Platit daně je normální. Normální nejsou daňové úniky ani odliv 300 mld. Kč ročně do zahraničí na dividendách – proto je omezíme. Stát nemohou donekonečna táhnout jenom lidé se středními a nízkými příjmy, do společné kasy musí přispívat i velké firmy nebo nadnárodní koncerny.
 
4. Podpora rodin a seniorů
Opravdu prosperující společnost dokáže zajistit důstojný život těm, kteří už si odpracovali své, stejně jako vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi. U nás ale senioři nebo matky samoživitelky často stále čelí chudobě. Podpoříme je růstem důchodů, vyšší podporou rodičů a lepší možností, jak skloubit výchovu dětí a práci.
 
5. Kvalitní zdravotní péče dostupná všem, žádné nové poplatky
Zdraví je základní podmínka, bez které není možné vést plnohodnotný život. Kvalitní a bezplatnou zdravotní péči potřebují zejména lidé ve vyšším věku. Nedovolíme, aby platili za něco, co k životu nutně potřebují. Nedovolíme postupnou privatizaci zdravotnictví. Žádné nové poplatky!
 
6. Kvalitní a dostupné školství
Největším problémem českého školství jsou podfinancovaní učitelé a to, že se ve vzdělávacím systému rodiče a děti často setkávají s různou kvalitou. Chceme vytvořit dobré podmínky pro profesní růst pedagogů, postupně dostat jejich platy na úroveň 130 % průměrné mzdy a zajistit, aby si všechny děti ze školy odnášely srovnatelně dobré znalosti a zkušenosti.
 
7. Bydlení je základ
V posledních letech cena bydlení roste, problém zaplatit vlastní bydlení mají mladé rodiny stejně jako senioři, kteří žijí sami. Chceme nabídnout mladým státem zaručené výhodné půjčky na bydlení, zajistit síť sociálního bydlení pro potřebné a také podpořit výstavbu obecních bytů, ve kterých nebude předražený nájem.
 
8. Kvalitní kultura je pro každého
Naše kultura je odrazem naší identity. Proto si zaslouží, aby na její podporu šlo ze státního rozpočtu více prostředků. Díky tomu můžeme mít opravené hrady a zámky, udržovat naše tradice, pořádat skvělé mezinárodní festivaly. Každý by měl mít možnost trávit volný čas kulturně, proto chceme ještě více rozšiřovat volné vstupy hlavně do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.
 
9. Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy
Jsme stabilní a bezpečná země, a chceme takovou zůstat i do budoucna. V první řadě chceme fungující systém vymáhání spravedlnosti, kde lidé nemusí mít obavu ze šikany a svévole. Chceme vycházet slušně s našimi sousedy a chceme zodpovědně plnit to, k čemu se dobrovolně zavážeme. Chceme, aby se Evropa vzpamatovala, přestala řešit vnitřní problémy a soustředila se na hospodářský růst, růst prosperity a životní úrovně lidí, na vlastní bezpečnost a stabilitu zemí ve svém okolí.
 
10. Dobrá země pro život
Česká republika není jen Praha, Brno a Ostrava. V naší zemi se musí dařit všude, i v menších městech a na vesnicích musí být podmínky pro dobrý život. Podpoříme proto lepší dostupnost služeb na venkově a v menších obcích. Zavedeme jízdné zdarma pro děti a seniory. Budeme bojovat proti vysychání české krajiny a podpoříme producenty kvalitních českých potravin. A aby venkov nezůstal pozadu, prosadíme široké rozšíření rychlého a cenově dostupného připojení k internetu.
1. Dobrá práce pro všechny
Poctivě celý život pracovat, a přitom počítat každou korunu – to přece není model pro jednadvacáté století. Máme výkonnou ekonomiku, rekordně nízkou nezaměstnanost, potřebujeme ale dobře zaplacené a spokojené zaměstnance. Stát může hodně zařídit – zvýšit minimální mzdu, změnit systém pobídek pro firmy nebo podpořit odbory. Jenom mu to nesmí být lhostejné.
 
2. Prosperující a moderní hospodářství
Česká republika předvedla celé Evropě, jak za tři roky otočit krizi do hospodářského růstu. Český průmysl běží na plné obrátky. Potřebujeme ho ale modernizovat a opřít o současné technologické trendy, abychom se posunuli od levných montoven a subdodávek k výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Díky tomu může celá země skočit dopředu.
 
3. Spravedlivé daně
Platit daně je normální. Normální nejsou daňové úniky ani odliv 300 mld. Kč ročně do zahraničí na dividendách – proto je omezíme. Stát nemohou donekonečna táhnout jenom lidé se středními a nízkými příjmy, do společné kasy musí přispívat i velké firmy nebo nadnárodní koncerny.
 
4. Podpora rodin a seniorů
Opravdu prosperující společnost dokáže zajistit důstojný život těm, kteří už si odpracovali své, stejně jako vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi. U nás ale senioři nebo matky samoživitelky často stále čelí chudobě. Podpoříme je růstem důchodů, vyšší podporou rodičů a lepší možností, jak skloubit výchovu dětí a práci.
 
5. Kvalitní zdravotní péče dostupná všem, žádné nové poplatky
Zdraví je základní podmínka, bez které není možné vést plnohodnotný život. Kvalitní a bezplatnou zdravotní péči potřebují zejména lidé ve vyšším věku. Nedovolíme, aby platili za něco, co k životu nutně potřebují. Nedovolíme postupnou privatizaci zdravotnictví. Žádné nové poplatky!
 
6. Kvalitní a dostupné školství
Největším problémem českého školství jsou podfinancovaní učitelé a to, že se ve vzdělávacím systému rodiče a děti často setkávají s různou kvalitou. Chceme vytvořit dobré podmínky pro profesní růst pedagogů, postupně dostat jejich platy na úroveň 130 % průměrné mzdy a zajistit, aby si všechny děti ze školy odnášely srovnatelně dobré znalosti a zkušenosti.
 
7. Bydlení je základ
V posledních letech cena bydlení roste, problém zaplatit vlastní bydlení mají mladé rodiny stejně jako senioři, kteří žijí sami. Chceme nabídnout mladým státem zaručené výhodné půjčky na bydlení, zajistit síť sociálního bydlení pro potřebné a také podpořit výstavbu obecních bytů, ve kterých nebude předražený nájem.
 
8. Kvalitní kultura je pro každého
Naše kultura je odrazem naší identity. Proto si zaslouží, aby na její podporu šlo ze státního rozpočtu více prostředků. Díky tomu můžeme mít opravené hrady a zámky, udržovat naše tradice, pořádat skvělé mezinárodní festivaly. Každý by měl mít možnost trávit volný čas kulturně, proto chceme ještě více rozšiřovat volné vstupy hlavně do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí.
 
9. Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy
Jsme stabilní a bezpečná země, a chceme takovou zůstat i do budoucna. V první řadě chceme fungující systém vymáhání spravedlnosti, kde lidé nemusí mít obavu ze šikany a svévole. Chceme vycházet slušně s našimi sousedy a chceme zodpovědně plnit to, k čemu se dobrovolně zavážeme. Chceme, aby se Evropa vzpamatovala, přestala řešit vnitřní problémy a soustředila se na hospodářský růst, růst prosperity a životní úrovně lidí, na vlastní bezpečnost a stabilitu zemí ve svém okolí.
 
10. Dobrá země pro život
Česká republika není jen Praha, Brno a Ostrava. V naší zemi se musí dařit všude, i v menších městech a na vesnicích musí být podmínky pro dobrý život. Podpoříme proto lepší dostupnost služeb na venkově a v menších obcích. Zavedeme jízdné zdarma pro děti a seniory. Budeme bojovat proti vysychání české krajiny a podpoříme producenty kvalitních českých potravin. A aby venkov nezůstal pozadu, prosadíme široké rozšíření rychlého a cenově dostupného připojení k internetu.
 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách ČSSD...

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného