Vyjádření k petici proti zřízení Národního parku Jeseníky

Vyjádření k petici proti zřízení Národního parku Jeseníky

Poslanec Ladislav Velebný se vyjádřil k petici proti zřízení Národního parku Jeseníky a dopis adresoval na předsedu petičního výboru a Klubu chatařů a chalupářů v Malé Morávce Jiřímu Jiskrovi.

Vážený pane předsedo,

k Vaší petici proti zřízení Národního parku Jeseníky, zaslané dne 21. listopadu 2013 na Ministerstvo životního prostředí ČR, sděluji, že se naprosto ztotožňuji s argumenty uvedenými v petici.

Chci Vás ujistit, že vyvinu maximální úsilí k tomu, aby byly Vaše připomínky zohledněny v zájmu zachování součastného stavu přírody v návaznosti na provozování turistického ruchu, který je pro náš okres, ale i pro kraj velmi důležitý.

A to, nejen z hlediska zaměstnanosti lidí, ale také z hlediska zachování kulturního dědictví, které Jesenická příroda nabízí. Jesenická oblast je dostatečně chráněna platnými zákony a spíše by ji prospělo, než zřizovat Národní park, tak s větší zodpovědností přistupovat k přirozeným hodnotám, které Jesenická oblast nabízí a to hlavně v přístupu k ochraně lesa a to tím, že dáme větší prostor zdravému lesnickému hospodaření.

Bylo by velmi krátkozraké vytvořit z Jeseníků Národní park a znemožnit tak široké veřejnosti přímý kontakt s čistou Jesenickou přírodou. Věřím, že se nám společným úsilím podaří zastavit tyto nebezpečné aktivity, které nejsou ku prospěchu Jesenické oblasti.

S pozdravem poslanec Ladislav Velebný

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného