Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na premiéra Bohuslava Sobotku o tržní síle při prodeji produktů

Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na premiéra Bohuslava Sobotku o tržní síle při prodeji produktů

Poslanec Ladislav Velebný vystoupil s ústní interpelací na premiéra Bohuslava Sobotku. Otázky se týkaly tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejich zneužití.

Poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný vystoupil při jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 22. ledna 2015 s ústní interpelací. Zaměřil se na Vládu ČR – premiéra Bohuslava Sobotku. Tématem byla tržní síla při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejich zneužití.

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane premiére, podle schváleného plánu legislativních prací vlády by měla vláda projednat novelu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejich zneužití. Právní regulace významné tržní síly byla přijata v roce 2009 a hlavním cílem tohoto zákona bylo především vymezit pro potřeby ochrany hospodářské soutěže skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly a vytvořit nástroje pro zamezení těmto praktikám.

Proto se ptám, jestli dojde k rozšíření působnosti zákona i na dodavatele. A tady chci upozornit, že ve všech evropských státech, ve kterých došlo k přijetí právní regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů, dochází pouze k jednosměrné regulaci. Takže se, pane premiére, ptám, v jakém stadiu se tato novela nachází a co od ní můžeme očekávat. Děkuji.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče, návrh novely zákona o významné tržní síle byl zpracován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Návrh jsem předložil vládě jako předseda vlády z titulu své koordinační funkce vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jak už zde bylo zmíněno, účelem zákona je mimo jiné ochrana potravin, ochrana spotřebitele, přirozeného tržního prostředí. V současné době je návrh připraven k projednání na vládě s tím, že projednávání je odloženo.

2. února letošního roku by mělo probíhat zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. My jsme byli požádáni ze strany sociálních partnerů, abychom návrh zákona o významné tržní síle ještě předtím, než bude projednán na vládě, projednali se sociálními partnery. Čili přerušili jsme proces projednávání na Vládě České republiky a chceme poskytnout tuto možnost konzultace a vyjádření zástupcům zaměstnavatelů a zástupcům odborů. Předpokládám, že poté, kdy toto jednání tripartity proběhne, vláda se k projednávání zákona o významné tržní síle vrátí s tím, že předpokládám, že bychom se k jeho projednávání mohli dostat ještě během měsíce února letošního roku.

Návrh počítá se zachováním stávajícího zákona o významné tržní síle. Nepočítá s úpravou jiných právních předpisů. Předmětem právní úpravy budou vztahy vznikající mezi dodavateli a odběrateli potravin. Návrh zákona jasněji vymezuje předmět úpravy a používané pojmy a počítá s tzv. oboustranností, tzn., navrhuje, aby otázka zneužití významné tržní síly byla legislativně řešena jak na straně dodavatele, tak na straně odběratele.

To je tedy aktuální legislativní podoba návrhu. A skutečně předpokládám, že během měsíce února by se vláda mohla dostat k jeho projednávání.

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného