Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na premiéra Bohuslava Sobotku o Vládě ČR a boji s nezaměstnaností

Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na premiéra Bohuslava Sobotku o Vládě ČR a boji s nezaměstnaností

Poslanec Ladislav Velebný vystoupil s ústní interpelací na premiéra Bohuslava Sobotku. Dvě otázky se týkaly především o půlroční práci Vlády ČR, boji s nezaměstnaností a další.

Poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný vystoupil při jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 12. června 2014 odpoledne s osmou ústní interpelací. Zaměřil se na Vládu ČR – premiéra Bohuslava Sobotku.

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane premiére, je jasné, že vláda, kterou řídíte, musí od počátku pracovat velmi intenzivně a hlavně velmi rychle, protože se domnívám, že jste naši zemi převzal v nedobrém stavu. Přesto se chci zeptat, co jste za ten půlrok udělali a jaké pozitivní změny jste připravili v rámci řádného chodu našeho státu a tolik potřebné stability ve všech oblastech, např. v boji s nezaměstnaností. Moje druhá otázka na vás: Co pokládáte jako předseda vlády za nejdůležitější a nejpotřebnější v nejbližší době na vládní úrovni projednat? Děkuji.

Premiér ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče, čtyři měsíce, a je to skutečně velké množství věcí, které se vládě prozatím podařilo rozhodnout, zčásti vyřešit, například ve formě návrhů zákonů, které už teď tady leží v Poslanecké sněmovně a budou Sněmovnou projednávány.

Já bych chtěl zmínit pár věcí, které pokládám skutečně za významné. Za prvé, vláda velmi důrazně obnovila sociální dialog v naší zemi. Snažíme se, aby všechna závažná koncepční rozhodnutí nebyla činěna jenom úzce koaličními stranami, které tvoří vládu, ale aby byla předjednávána se sociálními partnery, to znamená s odbory a se zaměstnavateli. Tripartita se schází každý měsíc od okamžiku vzniku nové vlády a skutečně řadu hodin projednáváme záměry jednotlivých ministrů a jednotlivých ministerstev.

Přijali jsme některé legislativní změny. Teď tady v Poslanecké sněmovně je například novela zákona o důchodovém pojištění, která mění systém valorizace penzí tak, aby důchodci měli šanci na plnou kompenzaci inflace.

Schválili jsme návrh zákona, kterým se zvyšují platby za státní pojištěnce. Já děkuji Poslanecké sněmovně, že umožnila ve zrychleném režimu tento zákon schválit tak, aby bylo možné kompenzovat nemocnicím výpadek příjmů, který byl způsoben tím, že Ústavní soud zrušil poplatky za pobyt v nemocnici.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží stabilizovat úřady práce a obrátit je znovu k jejich hlavní činnosti, to znamená aktivní politice zaměstnanosti.

Současně další důležitý úkol pro ministerstvo, na kterém tento úřad pracuje, je zamezit zneužívání sociálních dávek, zejména pokud jde o dávky určené na bydlení. V minulých letech, tak jak se nezvládl převod kompetencí na úřady práce z obcí, tak se tady rozbujelo podnikání se sociálními ubytovnami a tomu je potřeba učinit přítrž.

Už jsem tady dnes hovořil o změnách, které se připravují pro české lázeňství a které jsou nepochybně rovněž pozitivní. Pokud jde o další resorty, začátkem roku bylo vyhlášeno druhé kolo programu Nová zelená úsporám. To se týká Ministerstva životního prostředí.

Vláda se pravidelně téměř na každém svém zasedání věnuje otázce čerpání prostředků z Evropské unie. Loni jsme přišli o více než 10 mld. korun nenávratně, letos se rizika, která hrozí, pohybují kolem částky 20 mld. korun a my se snažíme, abychom zachránili, co se dá z hlediska těchto prostředků, abychom ty peníze ale používali a použili efektivně. Jde o čerpání prostředků z Evropské unie.

Současně už jsme také schválili první dokumenty, které se týkají příští finanční perspektivy. Věnujeme pozornost novým investicím. Vláda např. podpořila rozšíření výroby společnosti Lego v Kladně. V tuto chvíli jednáme s novými investory, pokud jde o investice do průmyslové zóny Triangle u Žatce. Pokud jde o investice do průmyslových zón v Moravskoslezském kraji, současně vláda také schválila podporu pro společnost OKD, která umožňuje prodloužení těžby na dole Paskov o další tři roky. Vláda také předložila návrh zákona na zachování zelené nafty pro zemědělce.

Snažíme se také měnit obraz vlády v Evropě. Avizovali jsme a rozhodli jsme o přistoupení ČR k fiskálnímu paktu. Opět tento návrh je tady předložen do Poslanecké sněmovny. V oblasti obrany vláda rozhodla o prodloužení pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen.

Tolik možná jenom velmi stručně o některých krocích, které jsme realizovali. Chci také zmínit fakt, že se snažíme posílit ekonomickou diplomacii, snažíme se zlepšit vztahy s rychle rostoucími ekonomikami, zaměřujeme se např. na posílení politických vztahů s Čínou. Zrovna v tuto chvíli je v Číně na návštěvě ministr průmyslu a obchodu s početnou podnikatelskou delegací a my pevně věříme, že budeme schopni obchodní vztahy s Čínou posílit a získat do České republiky také nové investory.

Pokud jde o cíle, které jste zmínil jako potřebné a důležité, myslím, že hlavním úkolem pro vládu teď bude připravit dobrý návrh zákona o státním rozpočtu. Takový rozpočet, který podpoří hospodářský růst, zajistí slušné fungování státu, umožní implementaci zákona o státní službě od 1. ledna příštího roku. Chceme, aby rozpočet stabilizoval i zdravotnictví. Rádi bychom, aby se o něco zlepšilo také odměňování zaměstnanců veřejného sektoru, a samozřejmě budeme hledat peníze na investice na podporu projektů v dopravě, které jsou připraveny, a bude, je možné v příštím roce reálně financovat. Děkuji.

Podrobnější informace zde...

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného