Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na ministra zemědělství Mariana Jurečku o nezcizitelnosti a hospodářské politice státních lesů

Ústní interpelace poslance Ladislava Velebného na ministra zemědělství Mariana Jurečku o nezcizitelnosti a hospodářské politice státních lesů

Poslanec Ladislav Velebný vystoupil s ústní interpelací na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Otázky se týkaly nezcizitelnosti a hospodářské politiky státních lesů.

Poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný vystoupil při jednání Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 21. května 2015 s ústní interpelací. Zaměřil se na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Tématem byl návrh zákona o nezcizitelnosti státních lesů v návaznosti na koaliční smlouvu a změna hospodářské politiky Lesů ČR.

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane ministře, protože nám včera (ve středu 20. května 2015) velmi těsně neprošel sněmovní tisk 367, lesní zákon, iniciativa Středočeského kraje, chtěl bych se zeptat. Ve schváleném plánu legislativních prací vlády pro letošní rok jsem totiž nenašel žádný návrh zákona o nezcizitelnosti státních lesů. Tak se proto, pane ministře, ptám, jaké kroky již vaše ministerstvo udělalo k naplnění této klauzule v koaliční smlouvě. Protože se v ní uvádí, že zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů, protože státní lesy musí aktivně přispívat k udržení zaměstnanosti v regionech - to citace z této koaliční smlouvy.

A moje druhá otázka zní: Jaké kroky jste učinil ke změně hospodářské politiky Lesů ČR ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v jednotlivých regionech a posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu? Pane ministře, děkuji.

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji. K té první otázce. Otázka návrhu Středočeského kraje, který vyřešil ve vlastním zákoně otázku státního podniku a jeho nezcizitelnosti, který tady byl před dvěma dny v Poslanecké sněmovně. Já musím říct, že náš resort k tomu dal negativní stanovisko především z toho důvodu, že ten text byl opravdu právně špatně připraven a napsán, takže kdybychom ten text a obecně tuto normu v Poslanecké sněmovně přijali, tak by nebylo možné ze státního podniku Lesy ČR např. řešit požadavky některých středních škol na nárok na polesí, které teď řešíme pro některé kraje.

Takže my počítáme s tím naplněním koaliční smlouvy programového prohlášení vlády, kde to byla jedna z priorit jedné koaliční strany. V roce 2016 je počítáno ve výhledu legislativních prací vlády s novelou lesního zákona, kdy tuto záležitost budeme řešit tak, aby bylo vyhověno této záležitosti, abychom zároveň třeba i jednou provždy utnuli diskuse, které se tady občas vedou, jestli státní podnik neprivatizovat, nedat ho na burzu apod.

Nicméně musíme tam zachovat - aspoň z mého pohledu myslím, že je pořád nutné tam ponechat - možnost převodu některých pozemků, např. pod komunikacemi, na obce, případnou otázku možné výměny. To jsou věci, které i státní podnik ve vlastním zájmu občas potřebuje, když sceluje, řekněme, nějaké své větší lesní komplexy.

Pokud jde o otázku druhou, ta je trošku samozřejmě složitější. Pan generální ředitel Szórád tady asi před dvěma měsíci prezentoval koncepci státního podniku Lesy ČR. My tady počítáme, řekněme, ve dvou rovinách, jak plnit rozvoj a požadavky dřevozpracujícího průmyslu na otázku zaměstnanosti a těchto sociálních aspektů. Ta rovina je jedna, a to je vnitřní, tzn. posílení a cesta většího zapojení vlastních lidí do činnosti, kde to má smysl, kde logicky ušetříme své náklady, tzn. některé drobné údržby vodních toků, lesních cest, komunikací v rámci činnosti Lesů ČR plus některé práce v lese, kde vidíme potenciál přijmout v průběhu příštích čtyř let zhruba něco okolo 900 kmenových zaměstnanců, kteří v minulosti byli propuštěni.

Potom také samozřejmě počítáme s tím, že v rámci investic Lesů ČR se chceme přihlásit k tomu, aby i Lesy ČR více investovaly do svého majetku, jak už jsem tady jmenoval, lesy, vodní toky. Tak to jsou věci, které samozřejmě logicky užívají i obce a běžní občané České republiky a které jsou opravdu v mnoha ohledech dlouhodobě podfinancovány. Tady počítáme s tím, že Lesy ČR zhruba o 300 mil. v příštích letech navýší investiční obálku na investice.

A pak je tady samozřejmě otázka k vnějším subjektům a ta je ta nejdůležitější. My jdeme cestou, že komplexní zakázky - zmenšujeme jejich územní jednotky tak, aby měly šanci i malé a střední firmy se o tyto zakázky ucházet. U těchto komplexních zakázek také zkoušíme pilotní projekt, loni jsme s tím začali, že dělíme na pěstební a těžební činnost, protože tu pěstební činnost opravdu může vykonávat prakticky skoro živnostník, OSVČ sama, nebo firma poměrně malá a střední. A zároveň připravujeme teď program, bude to i na jednání vlády, v rámci podpůrného garančního a lesnického fondu, který bude nabízet nově jak bankovní záruky pro firmy, které se chtějí ucházet o nákup dřeva z Lesů ČR - a pro ně to byl někdy limitní problém, protože se k tomu dřevu nemohly dostat, tak pro ně nabízíme toto rozšíření.

Plus případně i nabídku úvěru, pokud po něm bude poptávka z PGRLF. A samozřejmě v rámci Programu rozvoje venkova a operačního programu OPPIK se počítá s tím, aby i dřevozpracovatelé, pily a následné dřevozpracovatelské podniky, si mohli získat dotace na rozšíření a zefektivnění svých vlastních zpracovatelských a výrobních kapacit.

Takže soubor těch opatření se tady děje. A samozřejmě také rozšiřujeme otázku prezenčních elektronických aukcí lokálních, aby se firmy zase dostaly k surovině, kterou nutně potřebují. Takže tolik asi výčet těch hlavních aktivit, které děláme v této oblasti. Děkuji.

Více si můžete přečíst zde...

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného