Proslov poslance Ladislava Velebného na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Bruntálu k příležitosti 70. výročí osvobození města

Proslov poslance Ladislava Velebného na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Bruntálu k příležitosti 70. výročí osvobození města

U příležitosti 70. výročí osvobození Československa a města Bruntálu se ve čtvrtek 7. května 2015 od 15 hodin uskutečnilo slavnostní zasedání bruntálského zastupitelstva, kde se svým proslovem vystoupil také poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. Více si můžete přečíst zde.

„Vážený pane starosto, vážení váleční veteráni a pamětnicí, dámy a pánové, chtěl bych vám všem poděkovat za pozvání na vaše slavnostní zasedání Zastupitelstva města Bruntálu k výročí ukončení války.

Na mnoha místech naší republiky se v květnu setkávají lidé, aby si připomněli osudy své země. Pro ty, kteří válku nezažili, jsou události květnových dnů roku 1945 povětšinou jen zašedlou vzpomínkou, a pamětníků oněch hrůzných dob pomalu ubývá.

Za horizontem paměti splývají oběti i viníci, příčiny i důsledky se mísí v časové řadě. Dívejme se tedy na historické události roku 1945, i ty, které jim předcházely, očima střízlivými, bez předsudků a ideologických blamáží. Nyní s úctou a vděkem přitom vzpomeňme na všechny, kteří válečné utrpení a perzekuci poznali na vlastní kůži, kteří za svobodu bojovali a nasazovali životy, aby jejich zkušenost a paměť zůstala zachována všem budoucím generacím – jako připomenutí, poučení i varování.

Máme obrovské štěstí, že můžeme žít v době, v níž evropská integrace umožnila vytěsnit běsy, které ve dvacátém století vyvolávaly krvavé konflikty mezi evropskými národy.

Vážené dámy a vážení pánové, pevně věřím, že tak jako my, budou moci i naše děti prožívat své životy v míru a svobodě. Děkuji všem přítomným za pozornost i za pozvání.“

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného