Ladislav Velebný byl určen zpravodajem zemědělských dotačních programů pro rok 2014, poslanci vše schválili

Ladislav Velebný byl určen zpravodajem zemědělských dotačních programů pro rok 2014, poslanci vše schválili

Vedení Poslanecké sněmovny ČR v minulém roce, 29. listopadu 2013, rozeslalo poslancům Parlamentu ČR jako sněmovní tisk číslo 35/0 dokument pod názvem „Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“. Ten putoval do Organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zpravodajem byl určen poslanec Ladislav Velebný, který zprávu předal k projednání na Zemědělský výbor.

Dne 11. prosince 2013 Zemědělský výbor doručil své usnesení poslancům ČR jako sněmovní tisk číslo 35/1. Na 4. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 19. prosince 2013 proběhlo 3. čtení. Poslanecká sněmovna ST 35/1 schválila.

Usnesení číslo 74 k Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ (19. prosince 2013).

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného