Otevřela se silnice mezi Hrabyní a Hájem ve Slezsku, zúčastnil se i poslanec Ladislav Velebný

Otevřela se silnice mezi Hrabyní a Hájem ve Slezsku, zúčastnil se i poslanec Ladislav Velebný

V minulém týdnu, v pátek 29. listopadu, byly v rámci stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava”, která je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, otevřeny přeložky krajských silnic III/4666 a III/4667 včetně nového mostního objektu. Obě krajské komunikace opět spojují Hrabyni s Hájem ve Slezsku.

„V souvislosti s výstavbou jedenáctky mezi Opavou a Ostravou muselo dojít k přeložkám obou krajských silnic. Spojení mezi Hájem ve Slezsku a Hrabyní tak bylo téměr na rok uzavřeno. To komplikovalo spojení mezi oběma našimi obcemi. Dnešním dnem tato komplikace pro občany končí,” řekla v rámci slavnostního otevření obou přeložek hrabyňská starostka a místopředsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová.

Podle jejích slov stojí roční uzavření za to. „Občané Háje ve Slezsku i Hrabyně se budou moci v roce 2015 kvalitně mimoúrovňovým křížením napojit na novou čtyřpruhovou komunikaci mezi Ostravou a Opavou. Tímto technickým řešením se samozřejmě zvyšuje bezpečnost silničního provozu,” dodala v rámci otevření obou nových komunikací starostka Jordánová.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zbyněk Stanjura, Ladislav Velebný a Václav Klučka. Za Senát se akce zúčastnil senátor Vladimír Plaček, za Moravskoslezský kraj pak náměstek hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.

Stát reprezentovali zástupci ostravské správy Ředitelstvi silnic a dálnic ČR, zhotovitele stavby pak zastupoval ředitel ostravského závodu společnosti EUROVIA CS, a. s. Tomáš Vítek. Za Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 se tohoto aktu účastnili členové jeho předsednictva v čele se současnou předsedkyní Pavlou Brady a jejím předchůdcem Pavlem Mališem.

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného