L. Velebný: Ministra Brabce se zeptám, proč chce zdražovat vodu

L. Velebný: Ministra Brabce se zeptám, proč chce zdražovat vodu

Poslanec Parlamentu ČR a místopředseda sněmovního zemědělského výboru Ladislav Velebný (ČSSD) odpovídal na otázky deníku Právo.

Růst poplatků za odběr podzemních vod, podle některých návrhů ze dvou až na osm korun za kubík v příštích šesti letech, jenž je obsažen v tzv. malé novele vodního zákona předkládané ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO), jste označil za „skrytou daň na vodu“. Co vás k tomu vede?

"Představoval bych si, že boj se suchem bude veden tak, že se bude především lépe hospodařit s vodou, že se investiční akce zaměří hlavně na budování menších nádrží, jímek, nových studní, úpravy rybníků, na rozlivy a poldry, tedy opatření k jímání a následnému lepšímu využití povrchové a dešťové vody. Zaráží mne také očekávaný rozsah zamýšleného zdražování pitné vody. Je totiž jasné, že růst cen vodného postihne především domácnosti s nižšími příjmy, seniory a rodiny s dětmi, jejichž zájmy sociální demokracie vždy hájila. Vyšší zpoplatnění podzemních vod se dotkne také řady menších obcí, které byly až dosud od těchto poplatků osvobozeny."

Uvádíte také, že výnos ze zvyšování poplatků z podstatné části půjde do Státního fondu životního prostředí. Na tom je něco špatného?

"Nikoliv, k tomu účelu byl tento fond zřízen. Budu však chtít, aby ministr Brabec svůj návrh na zdražení pitné vody nad rámec toho, jak vodné a stočné rostlo v minulých letech, přišel vysvětlit na zemědělský výbor Sněmovny. Pokud vím, programové prohlášení vlády hovoří pouze o podpoře opatření na zadržování vody v krajině, nikoli o zdražování pitné vody."

Stát, potažmo MŽP, tvrdí, že postupným zdražováním podzemních vod chce jednak uchránit jejich strategické zásoby a zároveň motivovat odběratele k většímu využívání vod povrchových. S takovým zdůvodněním vyššího zpoplatnění se nespokojíte?

"S tím samozřejmě je možné souhlasit, ale vždy jde také o rozsah a míru. Vezměte si, o kolik pitná voda podražila v posledních 25 letech. Dneska už kubík stojí běžně stonásobek toho, co na začátku devadesátých let. Žádná jiná komodita u nás nezdražila po roce 1989 o tolik jako právě pitná voda. Nelíbí se mi, když na jedné straně podnikáme složité legislativní kroky k tomu, abychom mohli více přidat důchodcům, vymýšlíme nové daňové úlevy pro rodiny s dětmi. Na druhé straně jim stát tyto peníze zase odebere, mimo jiné i ve vyšším vodném a stočném."

Jak drahá je pitná voda na Bruntálsku, odkud pocházíte?

"U nás je aktuálně cena vody pod republikovým průměrem. Je to dáno i tím, že vodovody a kanalizace jsou zde v majetku obcí, které se v minulosti snažily růst vodného a stočného korigovat. V regionu jsou také vydatné podzemní zdroje, které nevyžadují složitější úpravy."

© 2013 - 2017 Všechna práva vyhrazena.

Oficiální webové stránky poslance Ladislava Velebného